2005Rodinný dům Mstišov

3D model
3D model 
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
situace
řez
foto - parcela

Plocha pozemku:

5400m2

Užitná plocha:
1.N.P.: 287m2
2.N.P.: 88m2

Obestavěný prostor:
Dům: 7037m3
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek pro rodinný dům leží v okrajové části obce Mstišov, v těsném kontaktu s oborou a listnatými lesy podhůří Krušných hor. V daném místě je zástavba již rozvolněná a přirozeně váže na okolní krajinu a na zahrádkářskou kolonii v sousedství parcely. Terén je v tomto místě zvlněný, má jižní expozici a mimořádné podmínky pro výhled do okolní krajiny a na vzdálený horizont Českého středohoří.
Dům je navržen netradičně jako skladba různých objemů. Je to proto, aby byly využity všechny výhody pozemku, a současně aby se v něm relativně malá hmota „neztratila“. Jednotlivé objemy jsou vzájemně posunuté a natočené tak, že je dům chráněn od severozápadních a severních větrů a negativních vlivů blízké silnice, maximálně otevřen ke slunci a dispozičně navržen tak, aby umožňoval různé kvality a měřítka výhledů do zahrady i okolní krajiny. Zahrada má „měkký“ krajinný charakter, využívá se zde přirozené krásy místa a modelace terénu. Součástí zahrady je otevřený bazén v kontaktu s jižní pobytovou terasou domu a dřevěný altán v jihovýchodním rohu pozemku.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dům je navržen v rámci celkové vnitřní geometrie pozemku a je složen ze tří hmot – zdánlivě nezávislých objektů. Tato skladba by měla působit jako přírodní „srostlice“ i jako uměle vytvořený harmonický abstraktní objekt. Jednotlivé objekty jsou navrženy v lapidární formě víceméně monofunkčních čtyřbokých hranolů. První je využit pro garáž, kuchyň a jídelnu, druhý pro technické zázemí domu, třetí obsahuje pokoje dětí, ložnici a prostor pro relaxaci. Jejich vzájemný posun a vzájemné natočení umožňují vytvořit různě široké spáry mezi nimi, tak, jak to vyžaduje míra otevření do okolní zahrady. Obývací prostor není již dalším objektem, ale je opravdu „jen“ prostorem sevřeným oněmi třemi hranoly. Zakryt je pultovou střechou protínající všechny tři objekty a zastřešující navíc v příslušné míře všechny terasy i závětří. Fasáda je komponovaná z elementárních ploch šedobílé středně zrnité omítky, okrovooranžového dřevěného obkladu a transparentního skla velkorozměrových oken. Tedy z ploch s různou pohltivostí a odrazivostí světla, které by mělo být hlavním „tvůrcem“ výtvarného vyznění domu. K tomu přispívá i deska pultové střechy, která všechny objekty nejen sjednocuje, ale díky hlubokým stínům posiluje dojem z prostorové hloubky domu.

ÚDAJE O PROVOZU

Jedná se o obytný rodinný dům pro 4 obyvatele. V 1.nadzemním podlaží je technické křídlo s kotelnou, skladem a dílnou, šatnou a hlavním vstupem, 2.křídlo s ložnicemi včetně sociálního zařízení a dále pak křídlo s kuchyní spíží a garáží. Prostor tvořený sevřením všech tří křídel domu tvoří centrální obytný prostor. Druhé nadzemní podlaží je pouze nad ložnicovým křídlem. Je v něm umístěna relaxační místnost, pokoj pro hosta, koupelna a sauna. Garáž pro dva osobní automobily je propojena s hlavním vstupem do domu a také - přes spojovací prostor - s kuchyní. Objekt je nepodsklepený, pouze u západní fasády technického křídla se nachází částečně v zemi zapuštěný sklípek. Přístup k objektu je navržen od účelové komunikace (upravené polní cesty) dvěma způsoby: buď přes branku po cestě k hlavnímu vstupu nebo přes bránu a odstavnou plochu pro automobily, garáž a komoru do kuchyně a jídelny. Domovní odpady jsou tříděné v rámci provozu rodinného domu, komunální odpad je ukládán do odpadkové nádoby vedle vstupu na pozemek a ke svozu připravován ke křižovatce s hlavní komunikací. Ostatní vytříděné odpady budou individuálně sváženy do příslušných sběrných nádob v rámci obce. Způsob likvidace tekutých odpadů je řešen v části kanalizace, plynné exhalace jsou popsány v části vytápění.ve spolupráci s Ing.arch. Pavlem Pláničkou ( 3+1 architekti )

Přejít na úvodní stránku