2000Rodinný dům Velká Veleň

foto - realizace
foto - realizace 
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
půdorys 1.N.P.
řez
východní pohled
situace
Obestavěný prostor:
Původní objekt: 618,0 m3
Přístavba: 986,0 m3

Užitná plocha:
Původní objekt : 128,90 m2
Přístavba: 227,63 m2

MÍSTO

Lokalita leží v romantické krajině Českého středohoří. Pozemek s domem je součástí širšího areálu s krajinným zázemím, stavebníkem částečně zemědělsky využívaným. Jižní svah je v místě stavby upraven do drobných teras a osázený travou a keři. Původní objekt je drobné obytné stavení v původním tvaru a měřítku, typologicky je reprezentantem jednoho ze tří typů charakteristických pro zdejší území (drobná stavení s čtvercovým půdorysem a sedlovou střechou rovnoběžně s vrstevnicí).

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Zadáním stavebníka byl požadavek na rozšíření původního venkovského domku sloužícího k rekreaci. Stavební program byl velkorysý, původní domek však měl zůstat v dominantní poloze, přístavba měla být nenápadná. Celkové řešení mělo vycházet z charakteru terénu a z požadavku na bydlení v těsném kontaktu s přírodou. Dodatečným zadáním byla samostatně stojící pracovna.

Přístavba byla navržena v místě zahradních teras na severní straně původního objektu. Její obrys je dán šíří a výškou římsy domku a severní hranicí pozemku. Objekt přístavby je tak zaříznut do svahu a veškeré funkce, které není nutné řešit nad úrovní terénu jsou umístěny v suterénu. Z klidného objemu vyrůstá pouze subtilní trojboký hranol světlíku, který pomáhá oslunit obývací pokoj, prosvětlit koupelnu a bazén a tvoří prostor vnitřní galerie. Orientace hřebenu střechy světlíku odkazuje na hřebeny střech charakteristických roubených staveb v okolí. Dalším akcentem přístavby je vertikála komínového tělesa, ve kterém jsou sdruženy komíny dvou krbů - vnitřního a venkovního. Komínové těleso je vyzděno také z pískovce. Veškeré materiály mají přírodní charakter s tím, že jsou využívány v moderním provedení i tvarosloví (lepené vazníky, sendvičové zdi, rovná zatravněná střecha apod.). Převažuje řádkové kamenné zdivo s dřevěnými rámy oken a dřevěnými panely nad okny. Přístavba tak je v kontrastu k stávajícímu objektu - horizontála k vertikále, kámen k omítce, tíha k lehkosti .

Vnitřní prostor přístavby je řešen tak, aby byl stále vnímán ve svém celku - jako „proudící prostor“. Jednotlivé místnosti jsou proto vestavěny jako „malé objekty do velkého“ a jsou převážně vymezeny skříňovými příčkami a propojeny posuvnými dveřmi. Se stávajícím objektem je přístavba propojena přes kuchyňský prostor, z obou stran je využíváno hygienické zázemí - WC a sprcha s umývadlem.

Pracovna je samostatně stojícím objektem, který spolu s obytnými budovami a dvougaráží (úprava rozestavěného objektu) dotváří prostor vnitřního obytného areálu. Jde o jednoduchý jdnotraktový objekt dělený dřevěnými příčkami na předsíň, pracovnu, kuchyň s koupelnou a pokoj. Vlastní objekt svým mírně konkávním tvarem kopíruje původní opěrnou zeď , která současně tvoří jeho „záda“. K ní je přistavěna dřevěná rámová konstrukce s pultovou střechou. Zadní stěna je zateplena a obložena čedičovými nepravidelnými deskami, přední stěna je převážně prosklená. Podlaha je dlážděná tmavomodrou keramickou dlažbou na zateplenou betonovou mazaninu. Stavba je tak jednoznačně orientavaná na jižní „nádvoří“ a tvoří jakýsi tepelný akumulátor.

Přejít na úvodní stránku