2005Rodinný dům Brná – rekonstrukce

půdorys 4.N.P.
půdorys 4.N.P. 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
půdorys 3.N.P.
půdorys 4.N.P.
řez
situace
původní stav

Užitná plocha:

401,0 m3
Obestavěný prostor: 1567 m3

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Rodinný dům cca 100 let starý, je postavený v klasických konstrukcích (cihelné zdivo, betonový a dřevěné stropy). Dlouhodobě byl neobydlen a nebyla prováděna pravidelná údržba. Vzhledem k technickému stavu a současným požadavkům na kvalitu bydlení bylo nezbytné dům rekonstruovat.
V návrhu je zachován jednoduchý kubický objem domu. Jeho čistá geometrie (krychle cca 10/10/10 m) je podpořena odstraněním architektonicky nevhodné mansardové střechy a jejím nahrazením opticky lehkou prosklenou nástavbou. Konstrukce nástavby využívá stávajícího dřevěného krovu. V místech původních okenních otvorů jsou navržena francouzská okna. Klidný rytmus oken zceluje objekt a potvrzuje základní geometrii stavby. Vertikalita okenních otvorů je vyvážena horizontálami pásového „ateliérového“ okna v posledním podlaží a pergolou v přízemí. Pásové okno prosvětluje prostor krovu, který slouží jako dětská herna. Pergola je navržená jako lehká ocelová konstrukce s betonovou pochůzí deskou. Nosné i nenosné stěny jsou vyzděny z keramických tvarovek, stropy původní dřevěné, pouze v koupelnách jsou nahrazeny betonovými. Většina krovu zůstala zachována, schodiště také. Obvodové zdivo je zateplené systémem Tektalan C (heraklit, minerální vlna), vnější povrch je tvořen vápennou probarvenou omítkou. Střešní plášť je ze sendvičových panelů. Krytinou je Sarnafil. Okna jsou z borových europrofilů. Přístupová cesta je dlážděná cihelnou dlažbou, plot je plaňkový na stávající sanované podezdívce, vstupní vrata a vrátka jsou plechová.

Přejít na úvodní stránku