2002SKD Průmstav - rekonstrukce

3D model - vstup
3D model - vstup 
3D model
3D model
3D model - chodba
3D model - vstup
foto - současný stav
foto - současný stav
foto - současný stav

Zastavěná plocha:

874 m2
Užitná plocha: 651 m2
Fasáda: 4390 m2ve spolupráci s Ing.arch. Pavlem Pláničkou ( 3+1 architekti )

URBANISTICKÉ A  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Místo

rozhraní měst Trmice a Ústí nad Labem / přímý kontakt s nájezdem na dálnici D8 / návaznost na nízkopodlažní obytné území / vizuální kontakt s komerční zónou Trmice a komerčné zónou Žižkova

Pozemek

mírný východní svah / rodinné domy v jižním sousedství, Tyršova ulice na východě, dálniční sjezd na severu, sousední obytný dům a dálnice na západě / měkký reliéf / zatravněná plocha / síť zpevněných ploch (chodníky, obslužné komunikace)

Objekt

třináctipodlažní bytový dům / jednopodlažní vstupní a společenská část / kryté propojení se sousedním identickým bytovým domem / výměníková stanice napojená na vstupní část / panelový systém T 06B

Stávající dispozice

1.n.p. - technické zázemí, provozní vstupy / 2.n.p. - kanceláře vedení společnosti, kanceláře ubytovny, společenské prostory, společný vstup (západ) 3.- 13.n.p. ubytovna

Silná místa

umístění objektu u dálnice a komerční zóny / výrazná expozice objektu / dobré dopravní napojení včetně kapacitního parkování / exkluzivní výhledy do krajiny (labské údolí, Krušné hory, jezero „Tuchomyšl“) / přímá vazba na tradiční obytné území / osazení objektu v zeleni / pevná základní konstrukce stavby

Slabá místa

sociální struktura obyvatel / negativní výraz „paneláku“ / neudržované okolí / nevlídné nástupní a vstupní prostory / fyzicky i morálně přestárlé materiály i detaily / poničení společných prostor neodbornými úpravami / firemní prostory neodpovídající pozici a ambicím firmy / špatný technický stav obvodového pláště (povrchy, detaily, tepelně fyzikální vlastnosti)

Možnosti

využití silného místa pro zvýšení prestiže firmy / využití technické podstaty objektu pro vytvoření kvalitního vzhledu i provozu / využití provozních vstupů a části technického patra pro reprezentativní nástup do prostorů vedení firmy / využití obytné kapacity a společenského zázemí pro postupnou přeměnu ubytovny na hotel typu „garni“ /

Kritická místa

omezené možnosti úprav okolí mimo dosah vlastnictví firmy / nejasná budoucnost poničeného sousedního „dvojčete“ / stavební práce vyvolané podrobným průzkumem (vedení vnitřních rozvodů, statické možnosti zásahů, stav střešního pláště apod.) / dočasné zhoršení pracovních podmínek během rekonstrukce

Jazyk

Šedomodrý perforovaný kubus - hlavní objekt Světlešedé duté vsazené objemy - vstupní kubus, lodžiový kubus Světlešedé betonové panely - stěny, stropy (světle šedá jemná stěrková omítka) Bílé dřevěné rámy - okenní otvory Černé ocelové rámy - dveřní otvory („substituce panelů“) Průhledné skleněné plochy - propojení hala / chodba, chodba / vedení, chodba / ubytovna Průsvitné skleněné plochy - copilitové panely vstupní stěny, polykarbonátová zábradlí Průhledné prosklené dveře - hlavní vstup, vstup z haly do chodby, vstup do chodby vedení Průsvitné prosklené dveře - kanceláře zaměstnanců, zasedací místnost Plné tmavošedé dveře - kanceláře vedení Plné světlešedé dveře - provozní místnosti Vínově červené linoleum - všechny podlahy, stupnice schodiště (Marmoleum, DLW apod.) Reflektory - nepřímé osvětlení stropů (šedé malé do chodby, černé velké do haly) Světelné reklamy - „HOTEL GARNI“, SKD PRŮMSTAV A.S., prezentační pilíř v hale Matně stříbřité detaily - lišty u stěn, kování dveří, vnitřní informační systém

Přejít na úvodní stránku