2003Bytový dům Lovosice

foto - současný stav
foto - současný stav 
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
půdorys 1.N.P.
půdorys 5.N.P.
řez
jižní pohled
severní pohled
východní pohled
západní pohled
situace
foto - současný stav

Zastavěná plocha:
obytný dům: 532 m2

Obestavěný prostor:
nadzemní část: 5996 m3
podzemní část: 1651 m3
Celkem: 7647 m3

Užitná plocha bytů:
garsonka 4 x33 m2: 132 m2
2+kk (1. typ) 4 x 55 m2: 220 m2
2+kk (2. typ) 4 x 58 m2: 232 m2
2+0 4 x 60 m2: 240 m2
3+1 (1. typ) 3 x 80 m2: 240 m2
3+1 (2. typ) 4 x 90 m2: 270 m2
Celkem 23 bytů: 1334 m2

Užitná plocha komerčních ploch:
prodejna: 80 m2

Užitná plocha zázemí:
sklepy: 159 m2
podzemní garáže: 430 m2

Užitná plocha celkem:

2003 m2ve spolupráci s Ing.arch. Pavlem Pláničkou ( 3+1 architekti )

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Zadání, jehož součástí je ověřovací studie počítá na tomto místě s postavením objektu do tvaru písmene „L“ tak, aby bylo vytvořeno klasické městské nároží v návaznosti na stávající obytný dům z 50. let a bývalou mateřskou školku. Na základě podrobnějšího studia místa jsme se rozhodli tyto regulativy upřesnit a modifikovat.

Místo určené k zástavbě je  definované ohybem ulice Prokopa Holého, která pro-chází městským blokem vymezeným ulicemi Terezínskou a Žižkovou. Tento blok není kompaktní, ale je skladbou dvou menších neuzavřených bloků – jednoho orientovaného do Husovy ulice, druhého orien-tovaného do Žižkovy ulice. Vnitrobloky obou navíc obsahují drobnější stavby. Uvnitř prvního jsou postave-né řadové garáže (podél ulice Prokopa Holého), uvnitř druhého je bývalá mateřská školka a nyní neobýva-ný historický obytný dům s venkovními kůlnami. Všechny tyto prvky byly zahrnuty do formulování zpřesně-ných regulativů pro novou výstavbu.

Parter domu tvoří plocha pro parkování, pochůzí plocha podél objektu a pod jeho částí a předzahrádky pro byty orientované do vnitrobloku. Součástí plochy pro parkování je i rampa pro vjezd do podzemních garáží. Plocha pro parkování na povrchu je obsloužená přímo z ulice Prokopa Holé-ho. Lemy parteru jsou tvořeny nízkými zídkami v návaznosti na spád okolního terénu. Vstup do obytného domu je z jižní strany v přímé návaznosti na chodník lemující vozovku a na chodník vedoucí podél stávají-cího obytného domu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektura domu odráží výše uvedený urbanistický princip, tj. průnik dvou obje-mů vzájemně otočených a posunutých po vertikální i horizontální ose. Taková prostorová kompozice dává domu přirozeně individuální charakter bez zbytečných formálních prvků, ale také umožňuje využít prostorových posunů v dispozici domu. Nástupní plochy jsou tak kryty před povětrností, přízemní chodba je přirozeně osvětlená a odvětraná, patrové chodby se přirozeně zužují od vstupu a schodiště k výtahu, větší byty u štítů jsou příčně provětrané a prosluněné, střecha jedné části je terasou posledního patra části druhé. Dispozice typického patra je založena na jednoduchém chodbovém principu, kdy vždy čtyři menší byty na patře jsou orientovány jen na jednu světovou stranu (dva na východ, dva na západ) a dva větší byt y na obě světové strany. V přízemí je místo řady bytů na západ krytý venkovní prostor navazující na parko-viště a byty na východní straně mají vlastní předzahrádky. V přízemí je jeden z modulů věnován komerč-ním plochám (prodejna nebo služby). V posledním podlaží je v místě východních bytů navržená střešní terasa.

Přejít na úvodní stránku