2005Rodinný dům Kolovraty

3D model
3D model 
3D model
3D model
3D model
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
půdorys 3.N.P.
podélný řez
severní pohled
západní pohled
situace
foto - parcela

Plocha pozemku:

1344m2

Užitná plocha:
Dům s terasou: 234m2
Sklad: 23m2
Garáž: 28m2

Obestavěný prostor:
Dům: 790m3
Sklad: 78m3
Garáž: 84m3
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o lokalitu v nové obytné zástavbě na jihovýchodní hraně obce. Na jižní, západní a severní straně sousedí pozemek s obdobnými stavebními parcelami, z nichž západní není dosud zastavěna. Zástavba lokality je charakteristická pouze svým měřítkem (rodinné domy), výškovou hladinou (dvě nadzemní podlaží) a typem střech (šikmé střechy). Jinak je víceméně nesourodá. Pozemek pro rodinný dům je svažitý (cca 10%) a je orientován jižním směrem. Dům má jednoznačný charakter soliteru, je dvoupodlažní a má šikmou střechu. Umístění objektu v zadní (výše položené) části pozemku umožňuje využít jižní svah pro zahradu a převýšení pro rozhled z místností v patře a ze střešní terasy. U hlavního objektu je navržen ještě drobný objekt sloužící jako sklad na sezónní předměty. Charakteristickým prvkem jsou zídky propojující vstup, garáž a sklad s vlastním domem. Zahrada je členěna do několika logických částí. Na západní straně v kontaktu se sousedním pozemkem bude vysázen pás živého plotu se zapojenými okrasnými keři. Severní část bude osázena soliterními stromy a keři. Východní pás podél hraniční zdi bude osázen ovocnými stromy a zeď bude popnuta popínavými rostlinami. Prostor před domem bude využit převážně jako pobytová plocha s trávníkem. Podél jižní hranice bude vysázen živý plot.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Rodinný dům je navržen jako solitér v kontextu výrazově pestré okolní zástavby. Jeho charakter je dán umístěním v zadní části svažité parcely s jižní expozicí a specifickým prvkem střešní terasy s průsvitnou střechou. Tyto dva atributy umožňují optimálně využít plochu pozemku pro pobyt a rekreaci. Uvolněním jižní části parcely je vytvořen prostor pro pobytovou zahradu a vytvořením střešní terasy se otevírá obyvatelům nadstandardní pobyt v rovině střech s  výhledy do okolní krajiny. Hlavní objekt má jednoduchý tvar, který reaguje na dispoziční a prostorové potřeby majitelů a je efektivní z hlediska nákladů stavebních i provozních. Vlastní architektonický výraz je tvořen proporcemi domu s modulovou řadou 625mm /1500mm a barevným obkladem z cembonitových desek. Výtvarný charakter domu posiluje i průsvitná laminátová střecha, která objekt přirozeně završuje, ale současně i opticky odlehčuje. Jednotlivé plochy a objemy jsou vymezeny dřevěnými rámy. Dispozice je tradiční, její osobitost je vytvářena celkovým prostorovým konceptem, proporcemi místností a drobnými detaily. Dům je v principu chápán jako jeden prostor, který je více či méně dělen do jednotlivých dílčích prostorů.

ÚDAJE O PROVOZU

Jedná se o obytný dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům pro 3 – 4 obyvatele. Dopravní napojení a napojení na inženýrské sítě je řešeno standardně z ulice. Prostorově je objekt koncipován tradičně – u vstupu je umístěna technická místnost a malá koupelna, v zadní části přízemí je obytný prostor včetně kuchyně, která je pouze částečně oddělena. V patře jsou tři pokoje sloužící jako ložnice, dětský pokoj a pracovna (pokoj pro hosta). Nad tímto patrem je umístěna střešní terasa s hygienickým zázemím. V kontaktu s hlavním vstupem je navržena kůlna pro uskladnění sezónních předmětů, jízdních kol, dříví do krbu apod. V přímém napojení na veřejnou komunikaci je navržena garáž s parkovacím prostorem.ve spolupráci s Ing.arch. Matějem Páralem ( 3+1 architekti )

Přejít na úvodní stránku