2005Rodinný dům Tisá - přístavba

zápdní pohled
zápdní pohled 
skica
skica
severní pohled
jižní pohled
zápdní pohled
východní pohled
původní stav - severní fasáda
původní stav - západní fasáda
původní stav
původní stav - východní fasáda

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Prvním záměrem bylo upravit dispozici domu tak, aby byla více zobytněna jeho zahradní strana a aby byla využita jihozápadní a západní osluněná část parcely. Z důvodu severní orientace byla proto místo terasy navržena uzavřená vytápěná veranda otevřená do zahrady řadou francouzských oken s výhledem na horizont pískovcových skal. Krytá terasa byla naopak vysunuta z obrysu domu západním směrem tak, aby byla orientovaná na osluněnou stranu. Druhým záměrem bylo scelit všechny přístavby původního rodinného domu do jednoho architektonického projevu. Toho bylo docíleno jednak osovým charakterem nové přístavby, jednak obkladem z dřevěných palubek. Jsou tak jasně odlišeny obě vrstvy domu – původní zděná kubická stavba a nový „dřevěný věnec“ nízkých přístaveb. Jde o volnou citaci klasických horských stavení typických pro tuto oblast. Všechny změny jsou navrženy tak, aby vyhovovaly podmínkám vyhlášky 174/1994 sb. a individuálním požadavkům investora pro stálý pobyt osoby se sníženou schopností pohybu. Jedná se především o šířky dveřních otvorů a bezbariérové vstupy do místností i na terasu.

Přejít na úvodní stránku