2006Rodinný dům Stará Huť

východní pohled
východní pohled 
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D
3D model
3D model
3D model
západní pohled
jižní pohled
východní pohled
severní pohled
řez
1.P.P.
1.N.P.
2.N.P.
parcela s původním domem
parcela s původním domem
parcela s původním domem

Plocha pozemku:

7699 m2

Užitná plocha:
Dům: 638 m2
Klub: 224 m2

Obestavěný prostor:
Dům: 2237 m3
Klub: 616 m3
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

pracuje s několika základními objekty – obytným domem, garážemi s klubem, tenisovým kurtem, zpevněnými (kamennými) plochami, písčitými plochami a pobytovým trávníkem. Tyto základní „stavební kameny“ jsou doplněny zahradními okrasnými prky (stromy, keře, květiny), drobnou architekturou (přírodní bazén, altán, zídky), a ochrannou zelení (živý plot, smíšený porost rokle). Všechny tyto objekty jsou koncipovány v pevné kompozici v logice orientace vůči světovým stranám, vůči obci a krajině a vzájemně vůči sobě. Důležitým momentem návrhu je také vytvoření rozmanitých pohledových os s cílem nabídnout různé „obrazy“ v různých měřítcích, vzdálenostech a kvalitách. Stejně důležitou hodnotu má i návrh pobytových míst s různou atmosférou, s různým výhledem a mírou intimity.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

vychází ze základního charakteru původního domu – v celkové hmotě (stejně široký a vysoký, „jen“ dvakrát delší), v tvarové lapidárnosti (včetně obdobného tvaru střechy), v principu omítnutých masivních zdí prolomených zhruba čtvercovými okny. Jinak je dům navržen jako ryze soudobá architektura – velkými prosklenými plochami je opticky propojen interiér s exteriérem, vnitřní prostor je pojat víceméně jako kontinuum s možnostmi různé míry zavírání a otvírání jeho jednotlivých částí, významným prvkem modelujícím atmosféru je denní i umělé světlo.

ÚDAJE O PROVOZU

Dispozice je navržena ve standardní logice užívání domu. Podzemní podlaží obsahuje zázemí domu, a to jak technické, tak rekreační (tělocvična, sauna, bazén). Přízemí, v části obytné, je prostorem relativně otevřeným, naproti tomu relativně uzavřeným územím je pokoj pro hosty. Jakýmsi pokračováním obývacího prostoru je venkovní terasa krytá pergolou. Patro je věnováno ložnicím rodičů a dětí, pracovně a hygienickému zázemí včetně šaten. Obě obytná podlaží jsou prostorově propojena vertikálou světlíku s galerií a tělesem komína krbu.ve spolupráci s Ing.arch. Pavlem Pláničkou ( 3+1 architekti )

Přejít na úvodní stránku