2006Víkendový dům Břežany 2 - rekonstrukce

půdorys 2.n.p.
půdorys 2.n.p. 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
situace
půdorys 1.p.p.
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
jižní pohled
východní pohled
severní pohled
západní pohled
původní stav
původní stav
Plocha pozemku: 543 m3

Užitná plocha:

136 m2

Obestavěný prostor:

490 m3


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o historické venkovské stavení charakteristické pro středočeské obce – přízemní dům se štítem do návsi posazený na hranici sousední parcely a s bránou a dvorkem směrem k hranici s druhou sousední parcelou. Objekt má protáhlý charakter, je částečně zděný, částečně roubený, Střešní krytina není původní, v současné době ji tvoří keramické tašky. Okna jsou původní dřevěná. Návrh předpokládá citlivé dodržení původního venkovského charakteru stavby. Ta bude nejprve očištěna od novodobých „nánosů“ a nefunkčních prvků a materiálů. Potom bude přední část upravena pro soudobý provoz a zadní rozpadlá část opět přistavěna. V přední části jde především o vestavbu hygienického zázemí a modernizaci TZB, v zadní o vytvoření nové obytné místnosti. Očištěn a zobytněn bude i podkrovní prostor. Pro celkovou rekonstrukci budou použity převážně přírodní a přírodě blízké materiály (dřevo, vápenná malta, vápenné omítky apod.) a konstrukce charakteristické pro tuto oblast (zdivo s „měkkou“ omítkou, fošnové „roubené“ stěny, keramická krytina).ve spolupráci s Ing.arch. Matějem Páralem a Ing. Brunem Panenkou
( 3+1 architekti )


fotografie realizace Marie Plosová

Přejít na úvodní stránku