2006Víkendový dům Břežany 1 - rekonstrukce

původní stav
původní stav 
realizace
realizace
realizace
průběh realizace
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
východní pohled
jižní pohled
západní pohled
severní pohled
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní stavve spolupráci s Ing.arch. Matějem Páralem a Ing.arch. Pavlem Pláničkou
( 3+1 architekti )

Přejít na úvodní stránku