2006Víkendový dům Břežany 1 - rekonstrukce

jižní pohled
jižní pohled 
realizace
realizace
realizace
průběh realizace
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
východní pohled
jižní pohled
západní pohled
severní pohled
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní varianta návrhu
původní stav



ve spolupráci s Ing.arch. Matějem Páralem a Ing.arch. Pavlem Pláničkou
( 3+1 architekti )

Přejít na úvodní stránku