2007Rodinný dům Budyně nad Ohří

stavba
stavba 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
3D model
3D model
3D model
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
řezy
západní a východní pohled
severní a jižní pohled
situace

Plocha pozemku:

692 m2

Užitná plocha :

Dům:

214m2

Garáž:

35m2

Obestavěný prostor:

Dům:

721m3

Garáž:

119m3
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek leží na rozhraní severovýchodního okraje obce a volné krajiny. Je součástí širšího obytného území složeného převážně z rodinných domů různorodého architektonického i technického řešení. Jeho jižní hranice je v těsném kontaktu s novou rozvojovou obytnou lokalitou, která bude tvořit novou ulici v řádu stávající rovnoběžné uliční sítě. Základní charakteristiky pozemku tvoří jeho poloha na okraji města, přímá vazba na rovinatou krajinu Poohří, orientace severovýchod – jihozápad a kónický čtyřúhelníkový tvar rozšiřující se směrem do krajiny. Na základě těchto daností je dům osazen na severovýchodní hraně pozemku, tedy do jeho nejužšího místa tak, aby byla maximálně využita osluněná část parcely k realizaci pobytové zahrady.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt je navržen jako dřevostavba a jako „nízkoenergetický dům“ (předpokládaná spotřeba energie na vytápění je menší než 50kWh/ m2 ,rok). S tím úzce souvisí jeho konstrukce, tvar a použité materiály a technologie. Kompaktní tvar domu minimalizuje plochu jeho pláště (ochlazovanou plochu). Dřevěná rámová konstrukce domu umožňuje kromě snadné montáže bez mokrých stavebních procesů vytvoření skladby obvodového pláště vyhovujícího zvýšeným energetickým požadavkům bez neúměrného nárůstu tloušťky obvodových stěn a  s tím související ztráty půdorysné plochy. Dřevěný plášť domu pak spolu s prkenným plotem a „zelenou střechou“ podtrhují charakter domu přívětivého k prostředí a krajině. Dům splývá s pozadím a horizontem a ukončuje tak svébytně ale nenásilně budoucí uliční frontu. Tvarosloví domu (plochá střecha) a použité materiály a konstrukce (dřevěná nosná konstrukce a plášť) , lze v četných případech (a v mnoha různých obměnách) nalézt i v okolní zástavbě. Strohost základního konceptu je „změkčena“ doplňkovými konstrukcemi posuvných okenic, světlíku a lodžie, které tak vytváří na plochém pozadí plastický reliéf. Lodžie na jihovýchodní fasádě je navržena jako ocelová konstrukce a slouží v obou podlažích jako krytá terasa. Současně je ale i nosnou konstrukcí pro soustavu solárních panelů zajišťujících ohřev TUV. Do budoucna je tato plocha rovněž rezervou pro případnou instalaci fotovoltaických panelů sloužících pro konverzi energie slunečního záření na energii elektrickou.

ÚDAJE O PROVOZU

Objekt je dvoupodlažní. Vstup do domu je na jeho severní straně. Z malého dvorku tvořeného domem, garáží, plotem a vjezdovou branou, se vstupuje do závětří a z něj do zádveří. Na něj navazují pokoj pro hosty, šatna, koupelna a obývací pokoj, který plynule přechází v jídelnu s přilehlou kuchyní a spíží. Přízemí je na jižní straně domu otevřeno francouzskými okny do zahrady. Druhé podlaží s ložnicí rodičů a pracovnou, koupelnou a ložnicí dětí s navazující lodžií je přístupné dvojramenným schodištěm z obývacího pokoje. Dům bude vytápěn teplým vzduchem ohřívaným pomocí tepla získaného tepelným čerpadlem a v případě nutnosti dotápěn plynovým eventuálně elektrickým kotlem. Ohřev teplé užitkové vody bude zabezpečen solárními panely. Ostatní technologie jsou řešeny standardně.ve spolupráci s Ing.arch. Pavlem Pláničkou ( 3+1 architekti )

fotografie realizace Lubomír Fuxa

Přejít na úvodní stránku