2006Bytový dům Novosedlice - rekonstrukce

realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
jižní pohled
západní pohled
východní pohled
půdorys
model
model
model
původní stav
původní stav

Užitná plocha:

400 m2

Obestavěný prostor:

1780 m3


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Rekonstrukce se zabývá především obnovu fasády a kultivací vstupních prostor (dvůr a chodba). Fasáda bude obnovena na základě průniku třech podkladů: původním stavem zřejmým z dochované fotografie a původními výkresy z archivu obce Novosedlice, dále tvary dochovaných štuků na sousedním domu. Vše bude sceleno jednotným novým rukopisem. Fasádu lze rozdělit pracovně na tři elementy: bohatě zdobené průčelí, vlastní dům viditelný z boku a zezadu a těleso schodiště. Každá z těchto tří částí bude mít svoji míru ozdobnosti i poměr použitých barev. Nové balkony jsou navrženy v místě, které je k tomu již původním návrhem uzpůsobeno a k jejich realizaci takřka vybízí. Symetrický sousední dům balkon má, v 2. pol. 20. stol. byl však přestavěn do dřevěného uzavřeného rizalitu. Náznak balkonu se v původní dokumentaci objevuje i v půdorysu řešeného domu, nebyl však realizován, jak je zřejmé z dochované fotografie. Romantismus přelomu století 19. a 20. nebyl důsledně symetrický, různé anomálie byly vnímány spíše jako klad, proto nesymetrické řešení balkonů jistě nebylo špatné, štít bez balkonů byl však dotvořen štuky zřejmě lidového charakteru, které byly nesourodé se standardní tektonikou průčelí navrženou původně architektem. Nové řešení tedy balkony doplňuje, nepokouší se však o rekonstrukci původních, balkony tvaruje moderním způsobem, organickou křivkou s lehkým průhledným zábradlím, které je více kompatibilní s prostou boční a zadní fasádou domu. Při zadní fasádě domu vznikne u přízemního bytu terasa krytá lehkou stříškou, materiálově příbuznou novým balkonům. Požadavek investora postavit na dvoře přístřešek pro dva automobily inicioval potřebu vtisknout současným nesourodým přístavkům jednotný charakter. Jako základní motiv je použit půlkruh z desek na vnějším obvodu dvora, které se v různých výškách malými přesahy překrývají a evokují tak například shluk ledových ker. V tomto duchu budou upraveny atiky a římsy stávajících staveb a doplněny nové desky.

Přejít na úvodní stránku