2008Rodinný dům Skorotice

realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
pohledy
pohledy
půdorys
řezy
situace
model
model
model
model

Plocha pozemku:

1084 m2

Užitná plocha:

145 m2

Obestavěný prostor:

667 m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o novou, právě vznikající, příměstskou rezidenční lokalitu na okraji města Ústí nad Labem. Lokalita pojmenovaná podle původní obce vzniká na přilehlých loukách. Parcela se nachází v docházkové vzdálenosti cca 300m od nově navrhovaného lokálního centra s náměstíčkem. Dopravně je lokalita napojena na komunikaci 528 (ul. Petrovická) která spojuje severní okraj města s nově budovaným nájezdem na dálnici D8 u obce Žďárek. V místě vznikají domy nejrůznějších tvarů avšak jejich velikost a orientace ke komunikaci se vzhledem stanovené regulaci a k velikostem pozemků nijak výrazně neodlišuje. Navrhovaná novostavba má čtvercový půdorys o rozměrech 12,5x12,5m a je osazena na pozemku blíže k jeho východní hraně (v poměru 2:1 zbývající šířky parcely). Pozemek pozvolna stoupá od ulice z jihu k severovýchodnímu rohu, jeho celkové převýšení je úhlopříčně cca 5m (od ulice 3m). Vstup a vjezd je situován z ulice z jihu, příjezd ke garáži a plocha před domem a vedle domu je po linii organicky tvarované opěrné zídky výškově srovnána a zpevněna (kačírek či kámen), ostatní část pozemku tvoří volná krajina zahrady. Hlavní pobytová část zahrady je situována na západní straně pozemku (návaznost na obývací prostory domu prodloužené posezením pod pergolou), je zatravněna a bude přistíněna soliterním větším stromem. V severní části zahrady za domem budou vysazeny ovocné stromy, okraje pozemku budou osázeny křovinami které vytvoří přirozené odclonění parcely od komunikací a sousedního domu. Střecha domu bude ozeleněna, dům by měl díky travnaté pultové střeše z pohledu od severu opticky takřka splynout se zahradou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba je navržena jako jednopodlažní čtvercový objekt o půdorysu 12,5x12,5m s pultovou střechou. Pultová střecha je příznačná pro jeden z typů drobného rodinného domu v severočeské oblasti ve 20. - 40. letech 20. stol.. Později byla pultová střecha hojněji využívaná na rekreačních chatkách které se z tohoto typu vyvinuly a evokuje tak koncept moderního bydlení v přírodě. Přesný půdorysný čtverec a promyšlené proporce okenních otvorů přesahují tento archetyp, dodávají domu nadčasový charakter. Střecha stoupá směrem k jihu a otevírá tak dům slunci. V tvarově pluralitním prostředí Nových Skorotic vzniká díky souhrnu těchto atributů dům, který lokalitu obohacuje a zároveň ji provazuje s místní tradicí. Proporce domu jsou založeny na rastru čtverců 0,75m, půdorys je rozdělen na tři trakty jemně odlišné šířky, odpovídající funkčnímu využití: 3,5m střední obslužný pruh, 3,65m ložnicová část, 3,9m obytná část. Akcentovaná vstupní nika závětří a zádveří s šatnou poskytují zřetelný, chráněný a dostatečně prostorný vstup do domu. Z centrální předsíně je posuvnými dveřmi přístupný obytný prostor, prolomený v obývací části k jihu velkým proskleným oknem, s možností přistínění zabudovanou roletou. K západu se prostor s jídelnou otvírá pravidelným rastrem čtyř francouzských oken, zvenku je proti jihozápadnímu slunci přistíněn pergolou. Kuchyňský kout je přisvětlen dvěma menšími čtvercovými okny. Východní fasáda se otvírá do ložnic a pokojů většími čtvercovými okny. Prostorná koupelna naopak jedním podélným. Fasády funkčně odpovídají vnitřku, okenní otvory jsou kompozičně doladěny dle proporcí, a to jak v samotných rozměrech, tak v jejich vzájemných vztazích. Skrz pultovou ozeleněnou střechu pronikají dva světlíky a komín, osazený na osu francouzských oken obytného prostoru. Garáž je přiřazena k domu metodou adice hmot. Má rovněž pultovou střechu, je však narozdíl od hlavního domu tvořena rámem s dřevěným opláštěním. Objekty jsou tvarově příbuzné, materiálový a velikostní kontrast vzájemně posiluje jejich výraz. Materiálově i barevně jsou odlišeny všechny charakteristické části skladby domu. Hlavní objekt je omítaný, střecha bude mít travní porost, garáž a pergola je z tlakově impregnovaného smrkového dřeva.
Podlahy jsou dřevěné. Terasa v přízemí jakož i přístupová cesta budou vysypány kačírkem nebo vydlážděny kamenem do pískového lože.

fotografie realizace Jan Vaca a 3+1 architekti

Přejít na úvodní stránku