2000Rodinný dům Ústí nad Labem

půdorys 2.N.P.
půdorys 2.N.P. 
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
model
model
model
model
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
půdorys 3.N.P.
řez
jižní pohled
situace
axonometrie
Spolupráce: Ing.arch. Pavel Černohouz

Pozemek:

1263 m2
Zastavěná plocha: 207 m2
Obestavěný prostor: 1210 m3

MÍSTO

Parcela leží v prostředí s velmi dobrou obytnou atmosférou. V sousedství se nacházejí čtyři architektonicky nadprůměrné vily s předválečného a těsně poválečného období, každá s velmi svébytným tvarem - vily typické pro celou oblast severního pohraničí (jednoduchý půdorys, velmi strmá sedlová střecha, hrubá omítka), tzv. „vládní vila“ reprezentující klasicistní křídlo meziválečné avantgardy a dřevěný dům s tradičním severským charakterem.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Zadán byl rodinný dům pro dvoučlennou rodinu se psem, se samostatným bytem pro babičku a pokojem pro hosta. Urbanistické řešení vychází ze stávající terénní konfigurace (uměle vytvořená rovina v zářezu do svahu), orientace (jihozápadní expozice) a rozdělení pozemků v této lokalitě (4 desetiarové parcely). Vzhledem k těmto danostem je hmota stavby zaříznuta do svahu co nejblíže severnímu pozemku tak, aby byl vytvořen volný předprostor. Výrazná podélná osa domu je orientovaná příčně k ose pozemku a dělí jej tak na dvě části - severní „ochranný“ pás a jižní zhruba čtvercový prostor, věnovaný pobytové zahradě tvořené měkkou terénní vlnou se stříhaným trávníkem, alejí jabloní, velkým listnatým stromem, přístupovou cestou a užitkovou a okrasnou zahradou orientovanou podél ulice.

Koncepce vlastního domu je založena na skladbě několika základních prvků (objektů). Opěrná zeď z betonových bloků tvoří „záda“ domu, ale vymezuje i prostor terasy na západní straně a hospodářský prostor na straně východní. V přízemním zděném objektu jsou umístěny hlavní obytné prostory spolu s garáží a technickým zázemím. Tato část tvoří sokl pro kubický dvoupodlažní dřevěný objekt, který je věnován ložnicím. Druhé podlaží celého objektu je přístupno bezbariérově také z bočního vstupu na pozemek. Skladba domu je završena světlíkem nad schodišťovou halou. Vlastní schodišťový prostor propojuje vertikálně všechny „objekty“ a svým eliptickým půdorysem orientuje pohyb v domě. Obytné přízemí je v principu jedním prostorem, tvořeným kuchyňským koutem přímo propojeným s jídelní a odpočinkovou částí, pouze lehkými příčkami oddělenou ložnicí a „francouzskými okny“ navazující terasou. Okolní zahrada je tak vtahována do domu a naopak - dům je propojen se svým okolím a získává tak větší rozměr, než ve skutečnosti má. I obslužné a hospodářské prostory nejsou striktně oddělovány a jsou širší součástí obytných prostor. Poslední patro je využito jako pokoj pro hosta a jako pracovna. Zvláštními prostory jsou dvě místnosti zakopané do svahu na severní straně domu - spíž, sauna a kotelna.


fotografie realizace Jan Brodský

Přejít na úvodní stránku