1998Správní budova VIAMONT - rekonstrukce

perspektiva 1
perspektiva 1 
interier - vstup
perspektiva 1
perspektiva 2
perspektiva 3

Zastavěná plocha:

537,7 m2
Obestavěný prostor: 5646 m3 stav, 6724 m3 návrh
Celková hrubá podlažní plocha: 1613 m2 stav, 2156 m2 návrh

ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ MOŽNOSTI REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU

Podle územního plánu objekt leží v lokalitě K-1 Dolní Střekov (čtvrť B-05 Přední Střekov). Regulativy dané závaznou částí plánu nelimitují ani rozsah rekonstrukce, ani výšku zástavby. Přirozeným regulativem je však stabilizovaný charakter prostředí daný zástavbou rodinných domů, krátkými frontami drobných činžovních domů podél Železničářské ulice, výrazným objektem hotelu Slavie a dominantní budovou nádraží s navazujícím drážním prostorem. Celkově se hladina zástavby pohybuje od dvou do čtyř podlaží, vesměs s výrazným krovem. Architektonicky lze okolí charakterizovat jako dobré stavební řemeslo první poloviny 20. století bez výrazných společných znaků.

Stávající členění (uskakování) řady administrativních objektů ČD víceméně dodržuje měřítko okolní zástavby. Vybočuje z ní pouze chudým architektonickým výrazem bez kvalitního detailu a rovnou střechou. Odtrženost od lokálního charakteru podtrhuje nejasná koncepce úprav okolí v kontrastu k řádu zahrad rodinných domů nebo sevřenosti ulice. Architektonicko - urbanistický návrh lze postavit na možnostech kvalitních sadových úprav, na terénních rozdílech, na příznivém traktování řadového objektu, na solidních proporcích okenních otvorů a na schopnosti skeletu unést střešní nástavbu. Potřeba zkvalitnění vnitřních prostor může stavět na přehledném a prostorově velkorysém dispozičním konceptu.

Přejít na úvodní stránku